Skip to main content

Produkter

Trico

– effektiv och naturlig viltbehandling

Klövviltet har en stor inverkan på den svenska skogen. Betningsskadorna uppkommer främst i ungskogen då kvistarna är späda och lättillgängliga för viltet. Olika trädslag reagerar olika på betning, men generellt orsakar betning lägre produktion, sämre kvalité och lägre vitalitet på plantorna. Studier har visat att tallplantor som betas första året aldrig återhämtar sig och upp till hälften av dem dör redan vid måttlig betning. Viltbehandling är en lönsam åtgärd redan vid låga betesfrekvenser. I många fall är den en förutsättning för en lyckad föryngring.

Det har sedan länge varit känt att fårull fungerar som skydd för att växter inte ska bli betade av klövvilt såsom rådjur, hjort och älg. Den aktiva substansen i Trico är en emulsion av fettsyror från får och är resultatet av många års forskning och vidareutveckling. Trico är både enkel och effektiv att använda då djuren reagerar på produktens lukt och smak. De repellerande luktämnena aktiveras både av temperatur och UV-ljus. Trico är godkänd för PEFC- och FSC-certifierat skogsbruk samt KRAV-godkänt.

Användning

Trico kan användas på ett flertal trädarter som gran, tall, lärk, björk samt övriga lövträd utan negativ påverkan på plantorna. Substansen är mild emot plantan och kan användas året runt. Viltskyddsmedlet består av en emulsion av fårfetter och vatten med en liten tillsats av emulgeringsmedel samt vit färg för att du enkelt ska kunna se vilka plantor som har behandlats men samtidigt inte för mycket vit färg för att inte påverka fotosyntesen.

Trico är en färdig formulering som ska användas utan spädning och applicering kan ske med ryggspruta eller annan sprututrustning. För att uppnå långvarig effekt ska Trico torka in. Behandlingen ska därför inte göras vid risk för dimma, frost eller regn. Trico är vattenresistent då den torkat. Toppen på plantan behandlas men plantan i övrigt behöver inte sprutas. 

Vid kall väderlek bör medlet förvaras i rumstemperatur dagen innan användning. Det är viktigt att omsorgsfullt röra om medlet innan användning.

Dosering

Dosen är beroende av plantans storlek samt viltförekomsten. Rekommenderad dos är 3 till 4 ml per planta. Om plantorna är små och du har en god sprututrustning kan dosen vara 3 ml. Vid behandling av större plantor och träd ökas dosen. Normal åtgång är 7 till 10 liter per hektar.

Rengöring

Utrustning rengörs med diskmedel och vatten direkt efter användning.

Frågor?