trico2

Trico

Skydda din plantor mot viltskador med Trico- en naturlig produkt.

För avskräckning av vilt i skogsplanteringar.

Trico är en produkt utvecklad ur traditionella metoder för att skydda skogsplantor mot viltskador.

Tricobroschyr.pdf

Produktbeskrivning

  • Trico skyddar skogsplantor effektivt och miljövänligt
  • Trico har god och långvarig. bortstötande effekt mot rådjur, älg och hjort.
  • Trico är en naturlig produkt, den repellerande substansen består av fårfetter.
  • Trico är mild mot plantan.
  • Trico är vattenresistent då den torkat.
  • Trico kan användas på ett stort antal träd och växter såsom gran, tall, lärk och löv.
  • Trico är godkänd för certifierat skogsbruk.
  • Trico är en klass 3-produkt och kan användas av alla, alltså behövs ingen utbildning.
  • Trico är lätt att använda – utrustningen rengörs med diskmedel och vatten.

 

Plantorna kan behandlas under hela säsongen.

 

Resultat av forskning i många länder har man använt ull för att skydda växter från att bli betade av vilt såsom rådjur, hjort och älg. Produkten Trico är ett resultat av många års forskning. Denna ar frånstötande på djuren. De reagerar på lukten och smaken och undviker därmed att beta på växten. Trico består av en emulsion av fårfetter och vatten med en liten tillsats av emulgeringsmedel samt vit färg för att man lätt ska kunna se vilka plantor som behandlats. Trico har god effekt, främst mot betning, men minskar även barknings- och fejningsskador. Ett antal försök har visat detta. De repellerande luktämnena aktiveras både av temperatur och UV-ljus.

 

Erfarenheter Trico har använts mot älg, rådjur och hjort i tall-, gran-, lärk-, björk-, masurbjörk och ädellövsplanteringar med mycket god bortstötande effekt. Där man Tricobehandlat tall under ett antal år har resultaten Trico har använts på allt från små tä ckrotsplantor meter. Behandlingarna har skett höst och vår både före och efter invintring och har inte visat något påverkan på plantans tillväxt.

 

Användning Trico är en färdig formulering som skall användas utan spädning. Applicering kan ske med ryggspruta eller annan sprututrustning. För att uppnå långvarig effekt ska Trico torka in några timmar. Behandlingen får därför inte göras vid risk för regn, dimma eller frost. Toppen på plantan behandlas, men plantan i övrigt behöver inte sprutas.

 

Dosrekommendation Dosen är beroende av plantans storlek samt viltförekomsten. Rekommenderad dos är 4 ml per planta. Om plantorna är små och man har en god sprututrustning kan dosen minskas till 3 ml. Vid behandling av större plantor och träd ökas dosen. Normal åtgång är 7-10 liter per hektar.

 

Rengöring Utrustningen rengörs med vatten och diskmedel.