Trico Garden

Trico Garden är en naturlig produkt, den består av fårfett och vatten, och är utvecklad för att skydda växter mot skador från vilt, såsom rådjur, hjort och älg. Produkten är framtagen för att kunna användas både i professionell trädgårdsodling och i hemträdgårdar.

Se Micael Bindefeld och Viktoria Skoglund om Trico Garden i Fröpanelen TV4:
http://www.tv4play.se/program/nyhetsmorgon?video_id=3211401

Kategori:

Beskrivning

Resultat av forskning

Att fårull fungerar som skydd för att växter inte ska bli betade av klövvilt såsom rådjur, hjort och älg är något som folk länge känt till. Produkten Trico Garden är ett resultat av många års forskning. Denna visade att vissa fetter och fettsyror som finns i fårtalg fungerar frånstötande på djuren. Djuren reagerar på lukt och smak och undviker därmed att beta på växten. Trico Garden är alltså en naturprodukt som baseras på fårfett, det är en vätska som sprutas på växten, vilket gör den väldigt användarvänlig. Vilt såsom rådjur, hjort och älg reagerar på lukt och smak och undviker därmed att beta på växten.

Trico Garden har god effekt mot betning, och minskar även barknings- och fejningsskador. De repellerande luktämnena aktiveras både av temperatur och UV-ljus.

Trico Garden:

  • • har en mycket god och långvarig repellerande effekt
  • • är en naturlig produkt. Den repellerande substansen består av fårfetter
  • • är vattenresistent då den torkat
  • • är mild mot plantan, behandlingen har inte visat någon påverkan på plantans tillväxt
  • • kan användas under hela växtsäsongen
  • • är lätt att använda – utrustningen rengörs med diskmedel och vatten
  • • godkänd för användning i ekologisk och KRAV-godkänd produktion.

Erfarenheter

TricoGarden kan användas i såväl professionell trädgårdsodling som i hemträdgårdar.

Tester har gjorts på ett omfattande antal växter, till exempel riddarsporre, rosor, tusensköna, viol, vanlig syren, hybridforsythia, gullregn, prakttry, avenbok, doftschersmin, sälg, hagtorn, Cratageus, monogyna, svarttall, tuja, nävor, begonia, kryddsalvia, Picea Orientalis, fågelbogran, gran, ek, näverlönn, samt på ett stort antal lantbruksgrödor utan att växterna påverkats.

Användning och dosrekommendation

Trico Garden ska spädas i förhållandet 1:4, alltså 1 del Trico Garden till 4 delar vatten. För behandling av skogsplantor ska produkten ej spädas.

Behandlingstidpunkt

Växterna kan behandlas under hela året Behandlingen kan behöva upprepas om man har högt betestryck och bra tillväxt hos växterna. Det bör vara mellan 4 – 6 veckor mellan behandlingarna och högst vid fyra tillfällen per år.

Fruktträd och bär ska behandlas före blomning. Grönsaksplantor ska behandlas innan plantorna fått fem blad.

Rengöring

Utrustning rengörs med diskmedel och vatten.