Skip to main content

Om Organox

Vi ska bidra till en frisk och grön natur för kommande generationer

Organox vision är att bidra till en frisk och grön natur för kommande generationer. Vi utvecklar, tillsammans med forskare och gröna näringar naturliga och effektiva medel för att skydda skog, jord och trädgård.

2002 startade Stefan Färlin Organox. Han har en genuin erfarenhet av miljövänliga skydd inom lantbruket och såg att behovet fanns även i skogen.

Idag driver nästa generation företaget vidare med Agneta Färlin och Emil Gustafsson. Båda utbildade Jägmästare med mångårig erfarenhet av svenskt skogsbruk.

Idag fattar produktutbudet några av marknadens mest betrodda medel mot rotröta Basinox, viltbete, snytbagge och barkborre. Våra produkter återfinns hos väletablerade återförsäljare och samarbetspartners inom skogsnäringen. Mitt i de småländska skogarna finns vi med kontor i Växjö och lagerlokaler i Grimslöv.