Skip to main content

Produkter

Hylonox

– ett effektivt och miljövänligt skydd mot snytbaggen

Snytbaggen är ett av våra vanligaste skadedjur i skogen och orsakar varje år stora skador i svenska planteringar. Utan skyddsåtgärder kan 80–90 % av de nyplanterade plantorna dö av skadorna. Snytbaggen förekommer i hela landet, men risken för snytbaggeskador är störst i södra och mellersta Sverige.

Efter avverkning eller stormfällning lockas snytbaggarna till det färska hygget av doften från nyligen död barrved. Plantorna dör efter att baggarna gnagt av barken runt stammen. Eftersom snytbaggarna lägger sina larver på hygget och dessutom övervintrar kan angrepp pågå i upp till fyra år efter avverkning och angreppen kan förekomma både på vår och höst. 
Snytbaggeskadorna kan hållas i schack med markberedning och andra skogsvårdsåtgärder i kombination med ett mekaniskt skydd.

Hylonox är ett giftfritt och lättflytande snytbaggeskydd för användning i fält och plantskolor. Vätskan innehåller kvarts och hålls samman av ett limämne som ger ett effektivt skydd (upp till två år). Hylonox uppfyller kraven för FSC och PEFC-certifierat skogsbruk.

Användning

Medlet ska appliceras på den del av plantan som ska skyddas. Då medlet är sprutbart, kan appliceringen göras rationellt och utformas efter plantan. Trädslag som medlet används på är gran, tall, contorta, lärk och lövträd. Hylonox är en vattenbaserad produkt och är vattenresistent då det torkat, torktiden varierar beroende på väderlek. Hylonox går att applicera på både barrot, plugg- och täckrotsplantor.

Dosering

Hylonox är en färdig formulering. Medlet skall röras om ordentligt innan applicering. Hylonox är flytande och går att applicera med sprutor som tål partiklar. Dosen är beroende av plantans storlek och appliceringsmetod.  Medlet ska appliceras så att det blir heltäckande på ytan av stammen som ska skyddas.

Rengöring

Utrustning rengörs med diskmedel och vatten direkt efter användning.

Frågor?