Om Organox

Vi är ett familjeföretag som består av Agneta och Stefan, vi utvecklar och säljer produkter i nära samarbete med forskare och slutförbrukare inom areella näringar. I vårt sortiment finns TricoTrico GardenProradixGibb Plus Forest och Hylonox. Företaget har funnits sedan 2002.

 


Sveaskog – praktiskt försök med Trico

Skåneskogen – tänker nytt
när det gäller skogsbruk

Ericsberg – fina föryngringar
i hjorteldoradot

Mellanskogs medlemstidning skriver
om hur Ericsberg tänker om skogsskötsel

 

Läs om Trico i det senaste nummret av Jord & Skog i Blickpunkt.
jordochskog-sida-8.pdf

 

 

organox_annons

Vi stödjer och är medlemmar av fsc