Vårt hållbarhetsarbete

Vårt hållbarhetsarbete för en grönare värld

Naturen har i alla tider varit en förutsättning för vår överlevnad. Vår tids påverkan på vår planet går ingen förbi. Det är mer aktuellt än någonsin att värna om ett hållbart skogsbruk och en frisk och grön natur till kommande generationer.

Vårt hållbarhetsarbete omfattar i grunden allt vi gör genom vår verksamhetsidé om att tillgodose marknaden med effektiva, miljövänliga och naturliga växtskyddsmedel för de gröna näringarna. Vi stödjer och är medlemmar av FSC, vilket betyder att vi bidrar till ett hållbart skogsbruk. Vi är också KRAV-certifierade. I vårt dagliga arbete utvärderar vi löpande våra arbetssätt för att arbeta på ett hållbart sätt gällande inköp, investeringar och val av leverantörer.


© 2020 Organox  |  Integritetspolicy