Proradix

Proradix stimulerar plantan och förbättrar tillväxten. Produkten Proradix är baserad på en naturligt förekommande jordbakterie med många positiva egenskaper för växten. Den aktiva bakterien Pseudomonas Sp stam DSMZ 13134upptäcktes av ett forskarlag i södra Tyskland och är en fluorescerande Pseudomonas. Proradix är godkänd för ekologisk odling. Säljs i samarbete med Gullviks.

* Avsedd för yrkesodling *
Kategori:

Beskrivning

Proradix stimulerar plantan och förbättrar tillväxten

Produkten Proradix är baserad på en naturligt förekommande jordbakterie med många positiva egenskaper för växten. Den aktiva bakterien Pseudomonas Sp stam DSMZ 13134 upptäcktes av ett forskarlag i södra Tyskland och är en fluorescerande Pseudomonas.

Proradix är godkänd för ekologisk odling.

 

Läs mer om produkten in den här broschyren:
proradix-broschyr.pdf

 

Läs mer om Proradix i rapporten som Lovang genomförde 2012.
proradix-demoodlingar.pdf

 

Skörd

Proradix har i både vetenskapliga försök och kontrollerad, praktisk användning visat ökade skördar på upp till15%, mätt i säljbar vara.

 

Sjukdomar

Proradix har visat sig goda effekter mot jord- och utsädesburna sjukdomar som Rhizoctonia, stjälkbakterios och silverskorv – effekter som under normala förhållanden varit signifikanta.

 

Verkningssätt

Pseudomonasbakterien förekommer över hela världen. Det är en naturligt förekommande bakterie som finns i jorden, och som efter skörd återgår till sitt normala vilostadium.

Pseudomonasbakterien i Proradix fäster sig på rotytan. Den fortsätter sedan att under växtperioden växa med rötterna i hela rotsystemet. Bakterien verkar genom inducerad resistens (stimulering av plantans eget försvarssystem). Den ökar växtens förmåga att ta upp närings- och spårämnen. Proradix gör att rötternas cellväggar blir starkare. Den snabba etableringen av Pseudomonasbakteringen innebär också att sjukdomsalstrande bakterier får svårare att etablera sig, och man får en friskare gröda och bättre skörd. Det starkare och större rotsystem som bildas ger ett bättre upptag av vatten, näringsämnen och spårämnen, varav följer snabbare tillväxt och högre stresstolerens. Växten vitaliseras och grödan kommer igång snabbt.

 

Grödor

Proradix har med gott resultat använts i potatisodling. De resultat som erhållits är

• God effekt mot bl.a. svampsjukdomarna Rhizoctonia, stjälkbakterios och silverskorv
• Plantans egna resistensmekanismer aktiveras
• Jordburna patogener får konkurrens
• Rotens cellväggar förstärks
• Jämnare storlek och därmed mer säljbar vara
• Färre missformade och ihåliga knölar
• Större potatisskörd och bättre kvalitet på din potatisodling

 

Bruksanvisning

Reg.nr 5042
Användningsområde: Mot svampangepp i potatisodling genom betning av utsäde.
Verksam organism: Pseudomonas Sp stam DSZM 13134, 6,6*10^10 cfu/g
Formulering: Vattenlösligt pulver
Innehåll: 60 g
Lagring/hållbarhet:
– 4 månaders hållbarhet vid en lagringstemperatur av 4-10oC
– Kan förvaras i frys upp till ett år
– Undvik att utsätta varan för temperaturer över 30oC vid förvaring eller transport
– Öppnad förpackning kan förvaras några dagar i kylskåp
Vem får använda medlet: Får endast användas yrkesmässigt
Särskilda försiktighetsmått vid spridningen:
– Innehåller mikroorganismer. Kan ge upphov till en allergisk reaktion.
– Vid kontakt med huden, tvätta genast med tvål och vatten.
– Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar.
– Vid risk för inandning av damm, använd lämpligt andningsskydd.
Tíllredning av Proradixlösning:
1. Mät upp 1/8 av den beräknade vattenmängden
2. Mät upp beräknad mängd Proradix och blanda
3. Rör tills bakterieblandningen är helt löst
4. Vänta minst 1 timme innan du blandar i resterande mängd vatten
5. Applicera lösningen omedelbart
Dosering:
60 gram per hektar (1800 – 2400 kg sättpotatis) löses upp i 2 liter ljummet vatten.
Se till att minst 1/3 av knölen blir täckt av lösningen.
Behandling kan bl.a. ske genom spraybetning på rullbord, sprutbetning på fallande knöl eller spraybetning i sättaren.
Blandning: Proradix kan blandas med kemiska bekämpningsmedel, dock ej baktericida medel.
Övrigt: Läs alltid bruksanvisningen före användning av produkten!

 

Bakterier ger friskare potatis i problemjordar.

Läs hela artikeln

 

Demoodlingar med Proradix i Östergötland sommaren 2012.

Ladda ner PDF.

 

Proradix informationsblad 2014.

Ladda ner PDF.

Mer information

Vikt 60 g