Skip to main content

Produkter

Proradix

– ett biologiskt svampmedel som skyddar potatisplantor och förbättrar tillväxten

Pseudomonasbakterien förekommer över hela världen. Det är en naturligt förekommande bakterie som finns i jorden och som efter skörd återgår till sitt normala vilostadium. Proradix är baserad på denna jordbakterie som bidrar med många positiva egenskaper till växten och hämmar flertalet svampsjukdomar. Produkten är godkänd för KRAV och ekologisk odling, men passar även in i integrerad odling.

Pseudomonasbakterien som finns i Proradix fäster sig på rotytan. Den fortsätter sedan att växa med rötterna i hela rotsystemet. Bakterien verkar genom inducerad resistens, vilket innebär stimulering av plantans eget försvarssystem. Växtens förmåga att ta upp näring och spårämnen ökar och rötternas cellväggar blir starkare. Det starka rotsystemet som bildas leder till snabbare tillväxt och högre stresstolerans

Bakterien konkurrerar med jordburna sjukdomar om näring och vinner genom att producera ett mycket potent järnkelat (Siderophor). Skyddet av bakterierna varar under hela växtperioden. Resultatet blir potatis av hög kvalitet och önskad storleksfördelning.
Proradix förbättrar även hållbarheten vid lagring.

Resultat

Proradix har med gott resultat använts i potatisodling.

De resultat som erhållits är:

 • God effekt mot svampsjukdomarna Rhizoctonia, stjälkbakterios och silverskorv
 • Plantans egna resistensmekanismer aktiveras
 • Jordburna patogener får konkurrens
 • Rotens cellväggar förstärks
 • Jämnare storlek och därmed mer säljbar vara
 • Färre missformade och ihåliga knölar
 • Större potatisskörd och bättre kvalitet
Användning

Produkten får enbart användas vid yrkesmässig odling.

Särskilda försiktighetsmått vid spridningen

 • Innehåller mikroorganismer. Kan ge upphov till en allergisk reaktion.
 • Vid kontakt med huden, tvätta genast med tvål och vatten.
 • Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar.
 • Vid risk för inandning av damm, använd lämpligt andningsskydd.

Tíllredning av Proradixlösning

 1. Mät upp 1/8 av den beräknade vattenmängden.
 2. Mät upp beräknad mängd Proradix och blanda noga.
 3. Rör tills bakterieblandningen är helt löst.
 4. Vänta minst 1 timme innan du blandar i resterande mängd vatten.
 5. Applicera lösningen omedelbart.

Dosering
60 gram per hektar (1800 – 2400 kg sättpotatis) löses upp i 2 liter ljummet vatten. Se till att minst 1/3 av knölen blir täckt av lösningen. Behandling kan bl.a. ske genom spraybetning på rullbord, sprutbetning på fallande knöl eller spraybetning i sättaren.

Lagring/hållbarhet

Hållbarhet: 2 år om produkten är fryst. 

Minst hållbarhetstid oöppnade förpackningar:

 • Vid omgivningstemperatur: ett par dagar
 • Vid 20 grader: 4 månader
 • Vid högst 22 grader: 3 månader
 • Vid 10 grader: 8 månader
 • Vid 5 grader: 1 år
 • Vid 4 grader: 6 månader
 • Vid – 20 grader ( fryst): 2 år

Proradix finns i förpackning om 60 g, som räcker till 1 hektar. Produkten kan blandas med kemiska bekämpningsmedel, dock ej baktericida medel. Läs alltid bruksanvisningen före användning av produkten.

Frågor?