Skip to main content

Fördelar med barkborrefällor

Barkborrefällan är ett trevligt tillskott på skogsfastigheten. Utan gifter eller större ansträngningar fångar du in barkborrar. En deciliterfångst motsvarar 4 000 barkborrar, vilket motsvarar det antal som krävs för att döda en vital vuxen gran. Fångar en fälla en deciliter, har den således betalt sig. Med dagens timmerpriser krävs inte särskilt stora fångster för att vara lönsamma.

Utöver de barkborrar som oskadliggörs i fällan, får ni kunskap om vilken omfattning borrarna svärmar och du lär dig när bekämpningsåtgärder ska sättas in. Vår barkborrefälla är en trattfälla, en internationellt vedertagen modell. Fällan har tolv eller sex trattar, vilket ger en stor fångstyta. I fällan monteras ett feromon, ett doftämne, som lockar till sig granbarkborrar. Fällan säljs i 5-pack.

Läs mer om produkten här.