Skip to main content

Tid för viltbehandling

Klövviltet har en stor inverkan på den svenska skogen. Betningsskadorna uppkommer främst i ungskogen när kvistarna är späda och lättillgängliga för viltet. Olika trädslag reagerar olika på betning, men generellt orsakar betning lägre produktion, sämre kvalité och lägre vitalitet på plantorna. Studier har visat att tallplantor som betas första året aldrig återhämtar sig och upp till hälften av dem dör redan vid måttlig betning. Viltbehandling är en lönsam åtgärd redan vid låga betesfrekvenser. I många fall är den en förutsättning för en lyckad föryngring.

Det har sedan länge varit känt att fårull fungerar som skydd för att växter inte ska bli betade av klövvilt såsom rådjur, hjort och älg. Den aktiva substansen i Trico är en emulsion av fettsyror från får och är resultatet av många års forskning och vidareutveckling. Trico är både enkel och effektiv att använda då djuren reagerar på produktens lukt och smak. De repellerande luktämnena aktiveras både av temperatur och UV-ljus. Trico är godkänd för PEFC- och FSC-certifierat skogsbruk samt KRAV-godkänt.

Trico kan användas på ett flertal trädarter som gran, tall, lärk, björk samt övriga lövträd utan negativ påverkan på plantorna. Substansen är mild emot plantan och kan användas året runt. Viltskyddsmedlet består av en emulsion av fårfetter och vatten med en liten tillsats av emulgeringsmedel samt vit färg för att du enkelt ska kunna se vilka plantor som har behandlats men samtidigt inte för mycket vit färg för att inte påverka fotosyntesen.

Läs mer om användning av Trico.