Skip to main content

Hylonox skyddar mot snytbaggen

Snytbaggen är ett av våra vanligaste skadedjur i skogen och orsakar varje år stora skador i svenska planteringar. Utan skyddsåtgärder kan 80–90 % av de nyplanterade plantorna dö av skadorna. Snytbaggen förekommer i hela landet, men risken för snytbaggeskador är störst i södra och mellersta Sverige.

Efter avverkning eller stormfällning lockas snytbaggarna till det färska hygget av doften från nyligen död barrved. Plantorna dör efter att baggarna gnagt av barken runt stammen. Eftersom snytbaggarna lägger sina larver på hygget och dessutom övervintrar kan angrepp pågå i upp till fyra år efter avverkning och angreppen kan förekomma både på vår och höst. Skadorna från snytbaggen kan hållas i schack med markberedning och andra skogsvårdsåtgärder i kombination med ett mekaniskt skydd.

Hylonox är ett giftfritt och lättflytande snytbaggeskydd för användning i fält och plantskolor. Vätskan innehåller kvarts och hålls samman av ett limämne som ger ett effektivt skydd (upp till två år). Hylonox uppfyller kraven för FSC och PEFC-certifierat skogsbruk.

Läs mer om Hylonox.