Skip to main content

Utrustning för viltskyddsbehandling

En bra ryggspruta är att föredra framför handspruta. Den behöver inte fyllas på lika ofta och ger större möjligheter att välja munstycken. De flesta sprutor har ett praktiskt förlängt sprutrör eller finns det att köpa som tillbehör. En handspruta lämpar sig framför allt för den enskilde skogsägaren med enstaka hektar som behandlas.

El- eller manuell pump för trycket? En smak- och vanesak. Traditionellt sett har de handpumpade varit driftsäkra och pålitliga, men idag finns prisvärda, eldrivna ryggsprutor på marknaden vilket ger ökad bekvämlighet. Vår erfarenhet grundar sig på Solo och Genzos ryggsprutor, där båda är bra alternativ.

Ett bra munstycke är Unijet 40015, som finns hos välsorterade återförsäljare. Det ger en sprutbild med 40 graders vinkel och fungerar generellt sett bra till de flesta plantsorter. Ett annat väl beprövat munstycke är 6501. Det ger en finare sprutbild och mindre träffyta som kan vara att föredra vid behandling av lärk och gran.

Droppskydd? Det förekommer användare som brukar droppskydd. Droppen ur munstycket beror som regel på luftbubblor i slangen. Sätter man sig ner på huk och behandlar plantor uppåt några gånger brukar bubblorna försvinna.

Ett sätt att undvika att få luft i systemet är att inte tömma det. Ponera att du sprutar plantor under ett par veckor. Istället för att rengöra sprutan efter varje användning, så stoppar man ner sprutröret i en vattendunk. Då torkar ingen del, och ni undviker på så vis både luftbubblor och rengöring.