Växtkraft!

Ett nyligen avverkat bestånd av kustgran. Imponerande växtkraft! Trots åldern på 60 år, är stammarna enorma! Det intressanta är att årsringarna är fortfarande jämna och lika tjocka nära barken, den löpande tillväxten är således mycket hög!