Tur att Trico finns

Stora skördeförluster när dovhjortar äter spannmål
Dovhjorten kan orsaka skördeförluster på 20 till 25 procent i vete och havre men genom jaktintäkter kan vissa gårdar ändå tjäna på djuren. Det visar en ny forskningsstudie från SLU.

Läs mer på Lantbrukets Affärstidning.