Totalstopp för kemiskt skydd mot snytbagge i FSC skogsbruk

FSC skogsbruk ska inte använda kemiska bekämpningsmedel. Vid akuta skadehot finns möjlighet att söka dispens, men fortsättningsvis kommer inga dispenser för att använda kemiska skydd mot snytbagge att lämnas. Det finns mekaniska alternativ.

Läs mer hos FSC.