Sveaskog – fina resultat efter flera års behandling med Trico.

Sveaskog är Sveriges största skogsägare med 14 procent av den produktiva skogsmarken, och var en av de första som testade Trico i Sverige. För att verifiera produktens effekt själva gjordes ett försök med tall på Sveaskogs egna mark. Området är en T24-T26 på några ha och ligger utanför Eksjö.

Vi åkte ut för att se på försöket där åttaåriga obehandlade tallar står bredvid ett område med sexåriga behandlade plantor. Ute i planteringen träffade vi bröderna Bo och Tommy Johansson.


Bild 1: Bild på bröderna Johansson i den 6-åriga tallplanteringen.

– Det här är områden med mycket älg, säger Bo Johansson, förra vintern såg vi en grupp på 20 älgar här i området.

Både Tommy och Bo har jobbat länge på Sveaskog. Bo började 1997, och Tommy 1999. De har jobbat med andra viltmedel tidigare, men sedan de börjat med Trico tycker de att det är det bästa viltrepellenten. De har varit med och behandlat plantorna i flera år.


Bild 2: Vänstra sidan är det 8-åriga tallbeståndet, på högra sidan det 6-åriga tallbeståndet.

– Titta på skillnaden i lövuppslag på de olika områdena, säger Bo. Det behandlade området har mycket mindre löv. Här har älgen ätit björk istället för tallen, jämfört med det obehandlade området. Där är det tallen som blivit betad istället för björken. Tänk vilken skillnad i röjningskostnad framöver

– Ja det är svårt att veta vad man kan göra med den misslyckade tallföryngringen, det blir ju ingenting av det beståndet, säger Tommy.

 

Sveaskogs nya testområde med ek

Vi hörde med Ulf Allvin, Regionschef på Sveaskogs Vimmerbyområde om hur de viltbehandlar sina plantor. Sveaskog behandlar tall, lärk och löv. I år, 2014 har de även startat ett nytt försök med ek. De har inhägnad ek, och ohägnad ek, de ohägnade har de istället valt att behandla med Trico.

– Problemet med hägn är att det måste ses över varje månad, säger Ulf Allvin. Eken behandlades i augusti, innan löven föll av. Det är ett försök vi ska följa upp framöver. Ekförsöket ligger i Omberg, ett område med mycket vilt.


Bild 3: Från vänster Tommy Johansson, Agneta Färlin och Bo Johansson.