Södras skogsdag på Rödjenäs

Den 8 september är vi med på Södras skogsdag på Rödjenäs. Vi finns där mellan kl 9 0ch 14.