Röj för att minska viltskador!

https://www.skogskunskap.se/skota-barrskog/roja/skador-i-rojningsskogen/viltskador/