Reportage i tidningen Jord & Skog i Blickpunkt

Tidningen Jord & Skog i Blickpunkt har skrivit en artikel om fördelarna med att använda Trico på plantor och bestånd.

Läser hela artikeln här.