Rätt träd på rätt plats

Vi vill slå ett slag för tallen. Att behandla plantorna med Trico ger inte bara möjligheten att få upp rätt trädslag på rätt mark, det hjälper dessutom med att få bukt på de problem som betningen för med sig, som försämrad virkeskvalité och sänkt tillväxt under hela omloppstiden.