PRORADIX

Det biologiska bekämpningsmedlet Proradix är nu registrerat av Kemikalieinspektionen mot svampangrepp i odlingar av potatis genom betning av utsäde.

Du kan köpa Proradix genom Gullviks eller direkt via vår hemsida (se under produkter) eller kontakta oss på 0705-81 82 30. Vill du ha mera information, kontakta Organox på telefon 0705-81 82 30.