Hylonox

Hylonox – ett giftfritt lättflytande skydd för användning i fält och plantskolor utan specialutrustning. Skyddar skogsplantor effektivt och miljövänligt.

Kategori:

Beskrivning

Hylonox:

  • • är ett mekaniskt skydd och kan användas av alla.
  • • det mekaniska skyddet består av mineraler.
  • • är flytande, medlet går att applicera med sprutor som tål partiklar, såsom membransprutor.
  • är flytande, medlet går att applicera med sprutor som tål partiklar, såsom membransprutor.
  • • har testats och använts på ett stort antal träd såsom gran, tall, contorta, lärk och löv.
  • • kan användas i fält.
  • • kan användas på ett stort antal träd såsom gran, tall, lärk och löv.
  • • uppfyller kraven för FSC -och PEFC-certifierat skogsbruk.
  • • är lätt att använda – utrustningen rengörs med diskmedel och vatten.
  • har långvarig effekt, upp till 2 år (Enligt Asa-försök).

Mild emot plantan

Visionen för skogsbruket är utstakad, och den är giftfri. Vår vision är ett vattenbaserat snytbaggeskydd: giftfritt, effektivt och milt emot plantan.

Vi samarbetar med ett företag som är väldigt kunniga på limsubstanser, för levande växter. Tack vare det kan vi erbjuda en produkt, med lim som är skonsamma mot plantan och som visat mycket goda resultat i försök under flera år. Vi är stolta att kunna erbjuda ett effektivt skydd på marknaden, för alla!

Erfarenheter

Hylonox har använts på både Plugg+1, barrot och täckrotsplantor med gott resultat. Storskaliga etablerade behandlingsmetoder har även kvalitetssäkrats, med goda resultat.

Användning

Medlet ska appliceras på den del av plantan som ska skyddas. Då medlet är sprutbart, kan appliceringen göras mycket rationell, och utformas efter plantan. Trädslag som medlet används på i stor skala är gran, tall och contorta.

Produkten är vattenresistent då det torkat.

Hylonox är en färdig formulering som ska användas utan spädning. Medlet skall röras om ordentligt innan applicering.

Dosrekommendation

Dosen är beroende av plantans storlek och appliceringsmetod.  Medlet ska appliceras så att det blir heltäckande på ytan av stammen som ska skyddas.

Rengöring

Utrustning rengörs med diskmedel och vatten direkt efter användning.