Gibb Plus Forest

Gibb Plus Forest är en produkt för stimulering av blomning för produktion av kottar i fröplanteringar av barrträd.

 

Genombrott för hormonbehandling i fröplantager

Läs gärna mer om gibberellinbehandling i artikeln

Kategori:

Beskrivning

Gibb Plus Forest är en produkt för stimulering av blomning för produktion av kottar i fröplanteringar av barrträd.
Reg.nr 5040

 

Bruksanvisning

Gibb Plus Forest ska användas outspädd, och appliceringen görs genom att lösningen droppas/sprutas i ett flertal hål som borras i stammen. Placera hålen på olika höjd inom bekväm arbetshöjd. Hålen placeras ej lodrätt över varandra.

För att få ett mindre antal hål per stam kan man välja att spruta in lösning vid två tillfällen. Andra sprutningen görs då innan lösningen från den första helt har absorberats i veden.

Hålen borras 2-3 cm djupa, snett nedåt med en håldiameter på 8-12 mm beroende på stamgrovlek. Lösningen hanteras i precisionsspruta. För att få rätt dosering, gör en provsprutning i mätglas före påbörjad behandling. För att hela tiden ha rätt dosering, gör provsprutning regelbundet under arbetets gång.

Dosering på gran

Stamdiameter Gibb Plus Forest
7 – 15 cm 2 ml
15 – 20 cm 4 ml
20 – 25 cm 6 ml
25 + 10 ml

Vid behandling av tall dubbleras dosen.

 

Behandlingstidpunkt

Behandlingen görs då grenarnas årsskott skjutit ca 2/3 av sin slutliga längd. Detta inträffar från slutet av juni till början av juli, beroende på var i landet behandlingen sker.

Lagring: Förvaras på säker plats i temperatur som inte understiger 0oC eller över 25oC. Förvaras endast i originalförpackningen, väl försluten.
Rengöring: Rengör utrustningen väl. Väl rengjort tomemballage kan lämnas till återvinningscentral.
Miljöhänsyn: Se till att produkten inte läcker eller att tomma förpackningar kastas i vatten eller diken.
Lagringstid: Produkten ska invändas inom 12 månader från tillverkningsdagen. Datum anges på etiketten.
Innehåll: 10 g/l (Gibberillin GA7 0,7 vikt-%, Gibberellin GA4 0,27 vikt-%).