Plantdag i Vibytorps plantskola, Hallsberg den 4 oktober

Som vanligt sista torsdagen före älgjakten är det Svenska Skogsplantors årliga plantdag i Hallsberg. Vi kommer vara där och prata om viltskyddsmedel. Vi ser dessutom fram emot att höra Eskil Erlandsson presentera regeringens satsning ”Skogsriket”. Det är en satsning på skogsbruket för att skapa fler jobb med anknytning till skogen inom vidareförädling, rekreation, friluftsliv och innovation.