Ökande viltstammar

Den milda vintern  2011/2012 och den blöta sommaren har bland annat gett en ökad rådjur- och älgstam.