Höstplantera tryggt och miljövänligt

Har ni sett reklamen från Svenska Skogsplantor? Om du inför höstplanteringen beställer plantor behandlade med snytbaggemedel, så bjuder de på en behandling med det biologiska och miljövänliga medlet Trico.

Behandla granplantan infor höstplantering

En betad granplanta hämmar tillväxten och ökar risken för kvalitetsfel såsom dubbeltoppar och sprötkvist. En Tricobehandlad granplantan ökar dessutom sannoligheten att den växer ifrån gräs och annan, för plantan, kvävande hyggesvegetation. Tricobehandlingen underlättar den kritiska förstatiden för plantan helt enkelt.

Rätt träd på rätt plats

Vi vill slå ett slag för tallen. Att behandla plantorna med Trico ger inte bara möjligheten att få upp rätt trädslag på rätt mark, det hjälper dessutom med att få bukt på de problem som betningen för med sig, som försämrad virkeskvalité och sänkt tillväxt under hela omloppstiden.

Höstplanteringar

Nu är höstplanteringarna i full fart. Det går bra att köpa redan Tricobehandlade plantor, i dagsläget är det fler av våra återförsäljare som erbjuder detta.

Motverka höstbetning

För att undvika höstbetningen på plantorna går det redan nu att behandla med Trico, det som är så bra med produkten, förutom att den är biologisk, är att plantorna inte behöver vara invintrade när de behandlas, därför undviks även klövviltets höstbetning.

Förstärkning i organisationen

Vi stärker organisationen: från och med den första augusti börjar Agneta jobba på Organox. Det går bra att även kontakta henne på 0739-800636 gällande Trico och Trico Garden.

Organox får en ny hemsida

Nu har vi uppdaterat vår hemsida med ett nytt utseende och nya funktioner. Vårt mål med hemsidan är att ni som besökare enkelt och smidigt ska kunna hitta den information som ni söker och samtidigt få en bättre uppfattning om vad vi på Organox har att erbjuda. En av de största nyheterna med den nya hemsidan är att det nu går bra att beställa Proradix och Trico garden direkt via nätet och få det levererat till er.

PRORADIX

Det biologiska bekämpningsmedlet Proradix är nu registrerat av Kemikalieinspektionen mot svampangrepp i odlingar av potatis genom betning av utsäde.

Du kan köpa Proradix genom Gullviks eller direkt via vår hemsida (se under produkter) eller kontakta oss på 0705-81 82 30. Vill du ha mera information, kontakta Organox på telefon 0705-81 82 30.