Skogsstyrelsen, Ladvik, Vaxholm

Kom och hälsa på oss på Skogsstyrelsens skogsdagar den 14 och 15 september i Skogsstyrelsens kursgård i Ladvik, Vaxholm. Ni hittar oss vid Svenska Skogsplantor.

Skogsdag

Träffa oss på Skogssällskapets traditionella skogsdag utanför Vrigstad den 25 augusti.

Mässor

Ni träffar oss nästa gång på Mellanskogsmässan där vi delar tält med Svenska Skogsplantor.

Betning i trädgården?

Får inte fruktträden vara ifred för djuren? I vårt sortiment finns också Trico Garden, den baseras också på fårfett, och är alltså biologiskt och miljövänligt.

Höstplantera tryggt och miljövänligt

Har ni sett reklamen från Svenska Skogsplantor? Om du inför höstplanteringen beställer plantor behandlade med snytbaggemedel, så bjuder de på en behandling med det biologiska och miljövänliga medlet Trico.

Behandla granplantan infor höstplantering

En betad granplanta hämmar tillväxten och ökar risken för kvalitetsfel såsom dubbeltoppar och sprötkvist. En Tricobehandlad granplantan ökar dessutom sannoligheten att den växer ifrån gräs och annan, för plantan, kvävande hyggesvegetation. Tricobehandlingen underlättar den kritiska förstatiden för plantan helt enkelt.

Rätt träd på rätt plats

Vi vill slå ett slag för tallen. Att behandla plantorna med Trico ger inte bara möjligheten att få upp rätt trädslag på rätt mark, det hjälper dessutom med att få bukt på de problem som betningen för med sig, som försämrad virkeskvalité och sänkt tillväxt under hela omloppstiden.

Höstplanteringar

Nu är höstplanteringarna i full fart. Det går bra att köpa redan Tricobehandlade plantor, i dagsläget är det fler av våra återförsäljare som erbjuder detta.

Motverka höstbetning

För att undvika höstbetningen på plantorna går det redan nu att behandla med Trico, det som är så bra med produkten, förutom att den är biologisk, är att plantorna inte behöver vara invintrade när de behandlas, därför undviks även klövviltets höstbetning.