Elmia Odla

Vi kommer att vara med och berätta om Proradix på Elmia Odla, branschmässan för potatis & friland, som går av stapeln den 17-18 oktober.

Ökande viltstammar

Den milda vintern  2011/2012 och den blöta sommaren har bland annat gett en ökad rådjur- och älgstam.

Skogsstyrelsen, Ladvik, Vaxholm

Kom och hälsa på oss på Skogsstyrelsens skogsdagar den 14 och 15 september i Skogsstyrelsens kursgård i Ladvik, Vaxholm. Ni hittar oss vid Svenska Skogsplantor.

Skogsdag

Träffa oss på Skogssällskapets traditionella skogsdag utanför Vrigstad den 25 augusti.

Mässor

Ni träffar oss nästa gång på Mellanskogsmässan där vi delar tält med Svenska Skogsplantor.

Betning i trädgården?

Får inte fruktträden vara ifred för djuren? I vårt sortiment finns också Trico Garden, den baseras också på fårfett, och är alltså biologiskt och miljövänligt.

Höstplantera tryggt och miljövänligt

Har ni sett reklamen från Svenska Skogsplantor? Om du inför höstplanteringen beställer plantor behandlade med snytbaggemedel, så bjuder de på en behandling med det biologiska och miljövänliga medlet Trico.

Behandla granplantan infor höstplantering

En betad granplanta hämmar tillväxten och ökar risken för kvalitetsfel såsom dubbeltoppar och sprötkvist. En Tricobehandlad granplantan ökar dessutom sannoligheten att den växer ifrån gräs och annan, för plantan, kvävande hyggesvegetation. Tricobehandlingen underlättar den kritiska förstatiden för plantan helt enkelt.