Motverka höstbetning

För att undvika höstbetningen på plantorna går det redan nu att behandla med Trico, det som är så bra med produkten, förutom att den är biologisk, är att plantorna inte behöver vara invintrade när de behandlas, därför undviks även klövviltets höstbetning.