Kraftig ökning av viltstammar i Sverige

Viltolycksstatistiken indikerar en kraftig ökning av viltstammarna. Olyckorna med älg, dov och rådjur var under 2016 över 20 % högre än under 2015. http://www.viltolycka.se/statistik/viltolyckor-de-senaste-5-aren/viltolyckstatistik-2011-2016