Höstplantera tryggt och miljövänligt

Har ni sett reklamen från Svenska Skogsplantor? Om du inför höstplanteringen beställer plantor behandlade med snytbaggemedel, så bjuder de på en behandling med det biologiska och miljövänliga medlet Trico.