Vad använder jag för spruta till Trico?

Det vanligaste är att man använder en ryggspruta, om det är mindre arealer går det bra med en handspruta?