Lämplig väderlek för behandling med Trico

Trico är en vattenbaserad produkt. När produkten torkar så härdar den och fastnar då mycket bra på plantan. Väderleken ska således vara god och utan risk för nederbörd innan produkten torkat.
Torktiden beror på omständigheterna, såsom luftfuktighet, vind och sol. Bäst är således torrt, varmt och blåsigt väder. Undvik att behandla sent på dagen, eftersom luftfuktigheten stiger under eftermiddagen och torkeffekten avtar. Vid behandling sent på säsongen ökar tiden för intorkning, då luftfuktigheten som regel är hög.