Hur lång tid har Trico effekt?

Vår erfarenhet är att effekten vid en höstbehandling räcker fram till att plantan börjar skjuta nytt skott på våren.