Hur använder jag produkten Trico?

Du använder Trico outspädd och ser till att toppen blir behandlad. Det räcker med att en sida av plantan blir behandlad.