Går Trico att använda på alla trädslag?

Trico har testats på ett stort antal träd( både barr- och lövträd) och örter utan negativ effekt på växten.