Vanliga frågor

Hur använder jag produkten Trico?

Du använder Trico outspädd och ser till att toppen blir behandlad. Det räcker med att en sida av plantan blir behandlad.

Lämplig väderlek för behandling med Trico

Trico är en vattenbaserad produkt. När produkten torkar så härdar den och fastnar då mycket bra på plantan. Väderleken ska således vara god och utan risk för nederbörd innan produkten torkat.
Torktiden beror på omständigheterna, såsom luftfuktighet, vind och sol. Bäst är således torrt, varmt och blåsigt väder. Undvik att behandla sent på dagen, eftersom luftfuktigheten stiger under eftermiddagen och torkeffekten avtar. Vid behandling sent på säsongen ökar tiden för intorkning, då luftfuktigheten som regel är hög.

Hur lång tid har Trico effekt?

Vår erfarenhet är att effekten vid en höstbehandling räcker fram till att plantan börjar skjuta nytt skott på våren.

Vad använder jag för spruta till Trico?

Det vanligaste är att man använder en ryggspruta, om det är mindre arealer går det bra med en handspruta?

Hur ofta ska jag behandla med Trico?

Det räcker med en höstbehandling för effekt under höstenoch vintern. Gör man en vårbehandling bör man upprepa behandlingen på hösten för att få effekt på höst och vinter.

Vilken tid på året ska jag använda Trico?

Man kan behandla med Trico under hela säsongen. Det går bra att börja höstbehandlingen redan tidigt under hösten, då undviker man också höstbetning och fejning.

Går Trico att använda på alla trädslag?

Trico har testats på ett stort antal träd( både barr- och lövträd) och örter utan negativ effekt på växten.

Finns det bevisad effekt av Trico?

Trico har både i försök och vid praktisk användning visad goda repellerande effekter.

Vad kan jag behandla med Trico garden?

Trico garden kan användas både på träd, blommor och örter.