En stiftskogvaktares recept på en lyckad tallföryngring

Ibland behöver man inte uppfinna hjulet själv, även om det är roligast! Ute bland människor som dagligen jobbar med skog finns en gedigen erfarenhet om hur man sköter den. Detta är ingen forskning, utan essensen av årtal av praktisk erfarenhet, om hur man verkligen gör för att lyckas. Ett recept helt enkelt! Här kommer en småländsk stiftskogvaktares recept på en lyckad tallföryngring:

  1. Föryngring. En självföryngring är att föredra, med fröträd. De blir bäst. Annars går plantering också utmärkt. Sådd är lite knepigt då årsmånen är så viktig.
  2. Tidig lövröjning, så fort lövet är ikapp tallen. Ofta blir detta vid när plantorna är i knähöjd.
  3. En normal lövröjning till, med försiktig utställning av tallarna. Ett jämnt bestånd eftersträvas där vargarna tas bort. Utställningen anpassas till viltstammarna, mycket vilt – mindre utställt, mindre vilt – mer utställt. Ofta hamnar man på 4-5000 stammar efter denna åtgärd. Alla betade stammar sparas som foder.
  4. En slutröjning vid 3-5m beroende på vilttryck. Vid lägre vilttryck börjar man i den lägre delen av spannet, vid högre tryck i den övre delen. Nu ställs stammarna ut till önskat produktionsförband.

Viltbehandling

Antal behandlingar med viltskydd, anpassas till stamantal och vilttryck. Är det en mycket lyckad föryngring, med lågt vilttryck försöker man utan. Har man glesa föryngringar och höft vilttryck behandlar man under flera år. Normalt behandlas tallen 2-5 ggr när de befinner sig i den mest eftertraktade beteshöjden. Antalet anpassas till betestryck, mark och stamantal. Sedan släpper man viltskyddsbehandlingarna så fort man vågar.

1Det går alldeles utmärkt att få upp fina tallföryngringar, men ta inte genvägarna! Här är några bilder från en av fastigheterna stiftet förvaltar enligt detta koncept.

2Jag vet inte om bilderna lyckas förmedla budskapet, men här är oändligt med tall. Hektar efter hektar med löjligt fina tallföryngringar. Betesskadorna är obefintliga. Detta i ett ÄFO med 26 % färska betesskador, enligt Äbin 2015.

3Hur blir resultatet? Ett intilliggande ca 25-årigt tallskogskog var nyligen gallrat. Böljande backar med tallskog, hektar efter hektar, helt utan betesskador. Fin stamform, en välutvecklad krona och jämnt fördelade över ytan.