Archive | Nyheter RSS feed for this section

Växtkraft!

Ett nyligen avverkat bestånd av kustgran. Imponerande växtkraft! Trots åldern på 60 år, är stammarna enorma! Det intressanta är att årsringarna är fortfarande jämna och lika tjocka nära barken, den löpande tillväxten är således mycket hög!

Kraftig ökning av viltstammar i Sverige

Viltolycksstatistiken indikerar en kraftig ökning av viltstammarna. Olyckorna med älg, dov och rådjur var under 2016 över 20 % högre än under 2015. http://www.viltolycka.se/statistik/viltolyckor-de-senaste-5-aren/viltolyckstatistik-2011-2016

Nyregistrering!

trico

Äntligen är det klart! Från och med den 1 dec så går Trico även att använda mot barkgnag och fejning. Super att det går att använda en miljövänlig produkt både inom skog och lantbruk mot det!

Älgtider!

alg

Passa på att se över ert behov av plantskydd inför höst och vinterbetet.