Betesskador kostar skogsnäringen miljarder

Enligt rapporter från Skogforsk och Skogsstyrelsen har man kommit fram till att betesskador orsakar förluster i miljardklassen årligen. Tidigare har man främst tittat på de kvalitetsförluster betningen ger på tall, men effekterna på volymförlusterna går inte att bortse från. På det värst drabbade ytorna i det så kallade Furudalsförsöket var volymtillväxten en tredjedel jämfört med opåverkade ytor. Läs mer om betesskador i Forum Sveaskog nr 4, 2012.