Behandla granplantan infor höstplantering

En betad granplanta hämmar tillväxten och ökar risken för kvalitetsfel såsom dubbeltoppar och sprötkvist. En Tricobehandlad granplantan ökar dessutom sannoligheten att den växer ifrån gräs och annan, för plantan, kvävande hyggesvegetation. Tricobehandlingen underlättar den kritiska förstatiden för plantan helt enkelt.