Bär, bockjakt, behandling – dags för att Tricobehandla skogsplantor.