Archive by Author

Ökad rådjursbetning i Götaland

 

https://via.tt.se/pressmeddelande?publisherId=415163&releaseId=1876797&utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3

Växtkraft!

Ett nyligen avverkat bestånd av kustgran. Imponerande växtkraft! Trots åldern på 60 år, är stammarna enorma! Det intressanta är att årsringarna är fortfarande jämna och lika tjocka nära barken, den löpande tillväxten är således mycket hög!

Kraftig ökning av viltstammar i Sverige

Viltolycksstatistiken indikerar en kraftig ökning av viltstammarna. Olyckorna med älg, dov och rådjur var under 2016 över 20 % högre än under 2015. http://www.viltolycka.se/statistik/viltolyckor-de-senaste-5-aren/viltolyckstatistik-2011-2016