Allsidig föda med inslag av lövbete gynnar älgar i brukad skog

Älgar väljer vad de äter med stor omsorg, och de är duktiga på att balansera födointaget. En varierad kost, med stort intag av lövsly, ger älgar i god kondition och höga kalvvikter. Det visar en sydsvensk studie från SLU, där analyser av maginnehållet hos älgar har jämförts med vad som finns att äta i olika områden och kalvarnas vikter.

Projektet Älgarnas foder & hälsa i södra Sverige har letts av Annika Felton från SLU inom ett samarbete med Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och resultaten har nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften Scientific Reports. Studien finansierades av Naturvårdsverket och Södras forskningsstiftelse.

Läs mer på Mynewsdesk