Organox utvecklar och marknadsför biologiska
medel för areella näringar i nära samarbete
med forskare och företag
Härlig sommar!Niclas på Moberg Skog : Ståndortsanpassning - enda vägen framåt


Småland NiclasMoberg med företaget N Moberg Skog har
gått den långa vägen och fått en bred kunskap- och
erfarenhetsbas som han drar mycket nytta av idag.
Han började sin skogliga bana 1984 som skogsarbetare,
vidareutbildade sig och arbetade sedan som
skogsvaktare och inköpare. 2011 startade Niclas
eget företag inom bland annat skogsförvaltning,
virkesförmedling, skogsbruksplanläggning.

Läs mer >

En stiftskogvaktares recept på en lyckad tallföryngring


Ibland behöver man inte uppfinna hjulet själv,
även om det är roligast! Ute bland människor som
dagligen jobbar med skog finns en gedigen erfarenhet
om hur man sköter den. Detta är ingen forskning, utan
essensen av årtal av praktisk erfarenhet, om hur man
verkligen gör för att lyckas. Ett recept helt enkelt!
Här kommer en småländsk stiftskogvaktares recept
på en lyckad tallföryngring:

Läs mer >

Efter vintern i älgskogen.


Enligt ÄBIN är det i området 58 % betes-
skador (ÄBIN 2015, Skogsstyrelsen ÄFO
Kronoberg 3), men inte här.

Sveaskog – fina resultat efter flera
års behandling med Trico


Sveaskog är Sveriges största skogsägare med
14 procent av den produktiva skogsmarken,
och var en av de första som testade Trico i
Sverige. För att verifiera produktens effekt
själva gjordes ett försök med tall på
Sveaskogs egna mark. Området är en T24-
T26 på några ha och ligger utanför Eksjö.

Läs mer >

o1

- Trico är väldigt effektivt. Vi sprutar det på tallplantorna ända tills de blivit 1-1,5 meter höga och det håller faktiskt betningen helt borta.

John Erlandsson, Ericsberg

o2

- Trico är användarvänligt, enkelt att använda helt enkelt, dessutom gillar vi att det är ett biologiskt medel.

Björn Hedegaard,
Skåneskogens Utvecklings AB