Organox utvecklar och marknadsför biologiska
medel för areella näringar i nära samarbete
med forskare och företagEfter vintern i älgskogen.


Enligt ÄBIN är det i området 58 % betes-
skador (ÄBIN 2015, Skogsstyrelsen ÄFO
Kronoberg 3), men inte här.

Sveaskog – fina resultat efter flera
års behandling med Trico


Sveaskog är Sveriges största skogsägare med
14 procent av den produktiva skogsmarken,
och var en av de första som testade Trico i
Sverige. För att verifiera produktens effekt
själva gjordes ett försök med tall på
Sveaskogs egna mark. Området är en T24-
T26 på några ha och ligger utanför Eksjö.

Läs mer >

o1

- Trico är väldigt effektivt. Vi sprutar det på tallplantorna ända tills de blivit 1-1,5 meter höga och det håller faktiskt betningen helt borta.

John Erlandsson, Ericsberg

o2

- Trico är användarvänligt, enkelt att använda helt enkelt, dessutom gillar vi att det är ett biologiskt medel.

Björn Hedegaard,
Skåneskogens Utvecklings AB